Repository abstraction layer on top of Official MongoDB C# driver

Project Description An easy to use library to use MongoDB with .NET. It implements a Repository pattern on top of Official MongoDB C# driver. This project is now available as a NuGet package for your convenience. If you're new t

Related Reposcmeeren Facil generates F# data access source code from SQL queries and stored procedures. Optimized for developer happiness.
 

AbdullahOztuurkk Bu repo Yazılım Geliştirici Yetiştirme Kampı'nda yapılan çalışmaları kapsayan Araç Kiralama Projesidir. Genel olarak proje katmanlı mimariye uygun şekilde tasarlanıp ORM olarak entity framework kullanılmaktadır. Kullanıcı arayüzü olarak konsol uygulaması belirlenmiştir.